Projekti u izgradnji

VILA u izgradnji

Početak radova Listopad 2018.

Planirani završetak Srpanj 2019.

Lokacija Žrnovska Banja, 1 red uz more

Površina objekta 400 m2 brutto

Bazen preljevni, slana voda

Fasada beton staklo