Projekti u tijeku

Lumbarda - Kuća za Odmor

Početak radova 2019.

Planirani završetak radova 2021.

Lokacija Lumbarda

Površina objekta 110 m2

 

VILA u izgradnji

Početak radova: listopad 2018.

Planirani završetak: srpanj 2021.

Lokacija: Žrnovska Banja, prvi red uz more

Površina objekta: 400 m2 (brutto)

Bazen: preljevni, slana voda

Fasada: beton i staklo

 

Soline projekti - obiteljska kuća

Početak radova: Rujan 2019.

Planirani završetak: 2021.

Lokacija: Soline, Grad Korčula

Površina objekta: 300 m2

Betonska konstrukcija

 

 

Lumbarda - Kuća za Odmor

Početak radova 2019.

Planirani završetak radova 2021.

Lokacija Lumbarda

Površina objekta 110 m2

 

REKONSTRUKCIJA KUĆE

Početak radova: veljača 2019.

Planirani završetak: lipanj 2019.

Lokacija: Korčula, stari grad

Površina iznosi 105 m2. Adaptacija u cijelosti, od prizemlja do krovišta. Materijal koji prevladava je kamen. Podovi su od najkvalitetnijeg parketa. Prijašnji raspored prostora maksimalno se uvažio.